ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

geonivel geonivel


Rozgraniczenie nieruchomości działek, gruntów czy terenów leśnych należy do jednych z najpopularniejszych działań prowadzonych przez geodetów. Ustalanie przebiegu granic wykonujemy poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych. W dalszej kolejności utrwalamy znaki graniczne na gruncie, a następnie sporządzamy dokumentację, którą przekazujemy właścicielowi terenu. W zależności od charakteru zlecenia dokonujemy rozgraniczeń wszystkich lub wybranych granic nieruchomości z uwzględnieniem linii granicznych przyległych nieruchomości lub gruntów.


Jeśli poszukują Państwo solidnego geodety z uprawnieniami zawodowymi w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz gruntów, a także z prawem do sporządzania dokumentacji do celów sądowych – zapraszamy do współpracy. Gwarantujemy rzetelne i terminowe wykonanie zlecenia oraz możliwość indywidualnej negocjacji cen!


Gdzie należy zgłosić wniosek o rozgraniczenie nieruchomości?


Proces rozgraniczenia nieruchomości podobnie jak wznowienie znaków granicznych przebiega według ściśle określonych zasad. Wniosek o rozgraniczenie należy złożyć do burmistrza, prezydenta miasta lub wójta gminy. Do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości — może to być akt własności, akt notarialny, postanowienie sądowe lub odpis z księgi wieczystej. Kolejnym krokiem jest wykonanie czynności technicznych przez geodetę, który został upoważniony do ich realizacji przez przedstawiciela administracji samorządowej.