INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE I POMIARY KONTROLNE

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu ustalenia danych określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz niezbędnych do wprowadzenia zmian w odpowiednich bazach danych. Geodeta uprawniony wykonuje szereg czynności mających na celu utworzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, która jest niezbędna do zgłoszenia zakończenia budowy oraz złożenia wniosku o pozwolenia na użytkowanie.