MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

geonivel


W naszym biurze geodezyjnym wykonujemy mapy do celów projektowych oraz mapy do celów prawnych. Mapa do celów projektowych jest niezbędna, aby rozpocząć realizację jakichkolwiek inwestycji, w których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Geodezyjna mapa do celów projektowych jest bowiem jednym z wymaganych załączników dokumentacji przygotowanej podczas budowy, modernizacji czy utrzymania obiektów budowlanych. Na mapie wykonanej w Geonivel znajdą Państwo wszystkie obligatoryjne elementy takie jak granice własności działek, linie zabudowy, osie dróg, obszar zieleni wysokiej oraz usytuowanie obiektów istotnych dla wykonywanej pracy.


Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów prawnych


Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów prawnych to drugi rodzaj map geodezyjnych, jakie sporządzamy. Mapy do celów prawnych są wykorzystywane najczęściej w sądach lub przedkładane u notariusza np. w celu założenia księgi wieczystej. Przygotowuje się je jako istotny dowód w sprawach związanych z:

  • podziałem majątku lub spadku – mapa bezspornie wskazuje miejsce rozgraniczenia nieruchomości
  • orzekaniem o nabyciu prawa własności do nieruchomości na skutek zasiedzenia
  • ustaleniem zniesienia współwłasności działki
  • kupnem, sprzedażą i przekazywaniem nieruchomości
  • ustaleniem służebności gruntu czy drogi koniecznej.

Opracowujemy mapy do celów projektowych i dokumentację geodezyjno-kartograficzną do celów prawnych dla Klientów indywidualnych, urzędów gmin oraz na zlecenie sądów.